{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

ASUS LCD Monitor回函活動 活動時間2023/05/15~2023/06/30

LCD  Monitor最新的回函活動,共兩檔,

活動時間為:2023/05/15 00:00~2023/06/30 25:59
活動方式

產品線

活動機種

超值贈品

價值

活動時間

活動訊息

活動網址


官網登錄送

螢幕

ZenScreen系列  MB14ACMB14AHDMB165BMB169B+MB166CMB16ACVMB16AHMB16QHGMB16AMTMB16AHTMB16AWPMQ16AHMB16AHGMB17AHGMB249C
ProArt PA系列 : PA147CDVPA148CTVPA247CVPA248QVPA278QVPA278CVPA278CGVPA279CVPA279CRVPA328QVPA328CGVPA329CVPA329CRVPA32UCX-PKPA32UCR-KPA348CGVPA32DC
BE系列: BE24ECSBTBE27ACSBK
VP系列 VP299CL VP32AQVP32UQ
VA系列 VA27DQSBVA27AQSBVA27ECPSN
MZ系列 MZ279HL

ASUS CW100 無線鍵盤滑鼠組

$1,380

2023/05/15 00:00~2023/06/30 23:59

活動期間,購買華碩螢幕指定機種,官網登錄送『ASUS CW100 無線鍵盤滑鼠組』(市價NT$1,380元,顏色隨機出貨)

https://www.asus.com/tw/events/infoM/activity_ LCD-ASUS-202305


官網登錄送

螢幕

ROG Swift PG系列 : PG27UQRPG27AQNPG27AQDMPG32UQPG42UQPG48UQ
ROG Strix XG系列 XG16AHPXG16AHP-WXG17AHPXG256QXG259CMXG276QXG27WQXG27AQXG27AQVXG27AQMXG27AQMRXG309CMXG32VCXG32AQXG32UQXG349CXG35VQXG43UQXG49VQXG49WCR
TUF Gaming VG系列 VG249QM1AVG259QMVG27VH1BVG279Q1AVG27VQMVG27WQVG27AQML1AVG289QVG28UQL1A VG30VQL1AVG328H1BVG32AQA1AVG32UQA1AVG32AQL1A

TUF Gaming M3 GEN II 電競滑鼠

$890

2023/05/15 00:00~2023/06/30 23:59

活動期間購買華碩ROG Swift PGStrix XGTUF Gaming VG 電競系列指定螢幕,官網登錄送『TUF Gaming M3 GEN II 電競滑鼠』(數量有限,送完為止)

https://www.asus.com/tw/events/infoM/activity_ LCD-ROG-202305